Diş hekimliğinin en geniş kapsamlı bilim dallarından biridir. Buralarda, çocuk diş çekimlerinden tutup maksillofasiyel gibi diş cerrahisi alanının en büyük cerrahi ameliyatlarını gerçekleşir. Dişler ve çene yüzün ayrılmaz parçalarıdır. Bu parçalar yüzün 2/3 ünü oluşturur.

En açıklanabilir tanımıyla;

Ağız çene cerrahisinde, ağız içinde yer alan dudak, yanak, dil ve tükürük bezleri gibi yumuşak dokuların çene, çene eklemlerinin dişin içerisinde tüm hastalıklarının, teşhis ve tedavisini gerçekleştirilir.

Çene cerrahisinin, bilinen diğer bir adıda ortognatik cerrahidir. Genel olarak ortodontinin çözemediği problemler için kullanılır. Yapılacak olan, tedavinin türüne ve hastaya göre planlanmış prosedürlerle uygulanır.

Bu prosedürler;

 • Lokal Anestezi: vücudun sadece belirlenen bir kısmının uyuşturulmasıdır. Bu anestezide hasta uyanıktır. Fakat ağrı hissetmez.Sadece dokunma hissi olabilir.
 • Sedasyon: Tıbbi müdahaleyi alan bireyin huzurluksuz, korku, endişe ve heyecan hissini azaltmak için sedatif ilaçlar yardımı ile uygulanan bir sakinleştirme işlemidir.Minimal, orta ve derin derecelerde uygulanmaktadır.
 • Minimal Sedasyon: Bilinçli sedasyon, olarakta bilinir.

Hasta uyanık, talimatları uygulayabilir ve konuşabilir düzeydedir.

 • Orta Sedasyon: Hasta uyanıktır, fakat hafif uyku hali içindedir. Solunumunu, kendi kendine gerçekleştirebilir.
 • Derin Sedasyon: Bilinçsiz sedasyon olarakta bilinir. Burada hasta,derin uykudadır. Konuşamaz ve uyandırılma süreci zaman alabilir.

Sedasyon alerjisi olmayan bütün hastalarda kullanılabilir.

 • Genel Anestezi: Damar yolundan verilen ilaç yada solutulan gaz ile ortaya çıkan uyku halidir.

Burada amaç hastalarımızın genel anestezi altında hareketlerini ortadan kaldırmak ve panik, korku , heyecanı olan hastamızın hiçbir şey hissetmeden işleminin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bu tamamıyla, hekimin edindiği bilgilerle verdiği karar doğrultusunda gerçekleşir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi işlemleri yüksek eğitim almış diş cerrahisi tarafından gerçekleştirilir. Ağız ve Çene Cerrahlarının, eğitimleri kemik deri ve kas dokusuna odaklanır.

Cerrahi uzmanlıkları ve bilgi birikimleri, onları bu alanda nitelik sahibi olan tek uzman yapar. Çene cerrahisininde ufak riskleri vardır.

Bu riskler;

 • Anesteziden kaynaklanan(bulantı, kusma)
 • Ufak tefek kanamalar
 • Şişlik ve morluklar
 • Ağrı ve benzeri şikayetlerde çene cerrahisinde görülebilmektedir.

Bu sorunlar çok kısa sürer ve en geç 2 gün içerisinde düzelir. Burada önemli olan cerrahın bilgi birikimiyle işlemi yaparken sorunu çözmesidir.

Cerrahi işlem uygulandıktan sonra iyileşme süreci;

Bu işlem yapıldıktan sonra 1-3 iş günü içerisinde düzelme sağlar. Bu noktada iş yine cerrahlara düşer. Çünkü işlem en iyi ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır ki ödem ve şişlik en minimal düzeyde olsun. İşlem yapıldıktan sonra birkaç gün ağrı olabilir.Bu ağrılar şiddetlenmiyorsa korkulmamalıdır. Fakat 3 günden fazla sürerse bir hekime danışılmalıdır.

Yüz, çene ve ağızla ilgili kusurların tanı ve tedavisi bu birimde yapılan işlemdir. Çene ameliyatı büyüme ve gelişme durduktan sonra yapılması uygun olan cerrahi operasyonlardır.

Engelli bireyler ve iletişim kurarken zorlanılan bireylere genel anestezi kullanılarak cerrahi müdahale uygulanır. Bu hizmetler ameliyathane koşullarında uygulanan hizmetlerdir.

Ağız Diş ve Çene Uygulamaları Nelerdir?

Bu alan, kapsamlı uygulama alanlarını içermektedir. Hem medikal, hem de estetik problemlerin çözümünü ele alır.

Bu uygulamalardan bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İmplant: Eksik olan birkaç dişin, işlev ve estetiğini yerine getirmek için çene kemiği içerisindeki, yuvaya yerleştirilen genellikle titanyum esaslı vidalardır.
 • Diş Çekimi: Dişin ağızdan çıkarılması prosedürüdür. Ameliyat sırasında, dişin gömülü olduğu diş eti kesilerek diş çıkarılır.
 • Sinüs Lifting: Sinüs duvarı ile çene kemiği üst noktası için azalan kemik miktarını, arttırmak amacıyla sinüs tabanının yükseltilmesi işlemine denir
 • Genioplasti: Çene ucu estetiği
 • Maksiller Osteotomi: Her iki çenenin kesilmesi olarak adlandırılır.
 • Mandibula Osteotomi: Çiğnemede güçlük ve çene ağrısına neden olabilecek, geri çekilmiş bir alt çene rahatsızlığına uygulanan işlemlere denir.
 • Bimaksiller Osteotomi: Hem alt çene, hem üst çenede yapılan ameliyatlara verilen addır.
 • Artrosentez: Çene ve kulak içi eklemine iğne ile girilerek, hastanın eklem içinin sıvı ile yıkanmasına denir.
 • Artroskopi: Vücuttaki herhangi bir eklemin kamera aracılığıyla, görüntülenmesine denir.
 • Kist yada Tümör Rozeksiyonları: Bir anestezi uzmanının uyguladığı genel anestezi ile kist yada tümörün çıkarılmasına denir.

Bu uygulamalara ek olarak, başka tanı ve tedavi yöntemleride kullanılmaktadır. 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kapsamında Hangi Hizmetler Verilir?

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kapsamında çeşitli birçok hizmet uygulanmaktadır.

Bu hizmetler sırasıyla şunlardır;

 • 20’ lik diş kapsamında olan dişlerin çekilmesi
 • Gömülü kalmış dişlerin ve dişlerin köklerinin çekilmesi
 • Normal dişlerin çekilmesi
 • İmplant uygulamaları
 • Gerekli durumlarda, sinüs lifting ve greft uygulamaları
 • Protez öncesi, sert ve yumuşak dokuların cerrahi düzeltilmesi
 • Ağızda bulunan, hem yumuşak, hemde sert dokularda yani dişlerin kemiklerinde de bulunabilen, kist ve tümör tanı ve tedavisi
 • Genel olarak tüm dişlerin tedavileri
 • Çene, diş ve yüz bölgesindeki enfeksiyonların giderilmesi
 • Dişlerde ve çenede oluşan kırıkların tedavisi
 • Çene eklemi ve hastalıklarının tedavisi
 • Çene kemiği kırıklarının tedavisi
 • Yüz, çene de estetik deformasyonların giderilmesi
 • Yüz ve çene ve dişteki yaralanma kusurlarının düzeltilmesi
 • Dudak ve damak yarıkları tedavilerinde
 • Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi müdahalelerinde
 • Kanser tedavisi kapsamında, uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri
 • Alt çenede, gelişim geriliğine bağlı oluşan bozuklukların giderilmesi
 • Üst çenenin, orantısız olması durumu
 • Fobisi olan hastaların, genel anestezi altında yada sedasyon ile tedavisi

Başlıca tedaviler arasında gelen birkaç tedavi;

20 yaş diş çekimi:

 • Komşu dişlere zarar vermeye başladığında.
 • Çiğneme ve konuşmada zorluk oluştuğunda.
 • Çevresinde kist ve lezyonlar oluştuğunda.

Apikal Rezeksiyon:

 • Dişlerde, yanlış tedaviler ve diş çürüğü nedeniyle kök cerrahi gerektiren, oluşumlar meydana geldiğinde.

Kist Cerrahisi:

 • Görüntüleme yöntemi ile kesin olarak belirlenmiş olan kistler, ağız içi dokuda dişlerin çevresinde yada kemiklerinde oluştuğu durumlarda.

Çene ve Yüz Bölgesindeki Kırıklar:

 • Çene ve yüz bölgesinde tramvalara bağlı olarak oluşan kırıklar ortaya çıkabilir.

Bu kırıklar, hastaya nefes aldırmamaya ve yemek yedirmemeye başladığı zaman işlem uygulanır. Bu işlem tel uygulamasıdır.Kırıkların iyileşmesi 6 haftayı bulabilir.

Çene Yapısında Meydana Gelen Bozukluklar:

 • Çenelerin, birbirine kıyasla önde yada arkada olmasıdır.

Bu tür durumlarda diş teli olumlu sonuç verebilir.Fakat diş teliyle olmuyorsa bir takım ameliyatlar gerçekleştirilir.

Dudak ve Damak Yarıkları:

 • Bir tür gelişimsel bozukluktur.Anne karnında gerçekleşir. Tedavisi bebeklik döneminde başlar.

Cerrahi müdahale uygulanması kesindir. Bu durumlarla, karşılaşıldığında hekimin yaptığı klinik korelasyon ve uygun tedavi yöntemi ile iyileştirme ön görülür.