Dişlerde çarpıklık kötü bir görüntüye sebep olduğu gibi gülümsemeye de engeldir. Rahat rahat gülemeyen, hatta konuşamayan çok insan vardır. Dişlerde oluşan çarpıklığın pek çok nedeni vardır. Bu nedenlere ilk olarak genetik faktörleri örnek verebiliriz. 

Bunun dışında ağız ve diş yapısının doğru düzgün bir şekilde oluşmaması da diş çarpıklığına neden olan bir diğer nedendir. Diş çarpıklığının oluşmasına da erken yaşta görülen diş ve çene travmaları da örnek verilebilir. 

Çocuklarda Diş Çarpıklığı Sebebi

Gençlerde, yetişkinlerde hatta yaşlılarda bile gördüğümüz diş çarpıklığı sebebi daha çok genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Anne ve babanın diş yapısı nasılsa kişinin de diş yapısı ona benzerdir. 

Bunun haricinde ise eksik diş, alınan diş veya kendiliğinden dökülen diş durumunda da ağızda eksiklik görülür. Bu eksiklik zamanla kendini kötü bir görünüme çevirir. Boş dişin yerini üst veya altta yer alan diş alır. Bunun sonucunda ise çocuğun ağzında birtakım çarpıklık ve düzensizlik oluşur. 

Diş Çarpıklığı Nasıl Düzelir?

Diş çarpıklığının kendi içinde pek çok sorunu beraberinde getirdiğini biliyoruz. Ertelemeden yapılacak olan her türlü tedavi sonucunda dişler eski halini alarak düzelir. Dişlerin çarpık ve bozuk görüntüsü yerini sırasıyla dizilmiş olan güzel görünümlü dişlere bırakır. Kişiden kişiye değişen tedavi süreçlerinde temel amaç dişlerin düzeltilmesidir. 

Çocuklardan yetişkinlere kadar pek çok yaş grubunda görülen diş çarpıklığı sorununda hemen hemen aynı yöntemler uygulanır. Kişinin diş yapısına ve çarpıklığın ne derece olduğuna bağlı olarak diş teli takılır. Takılan diş telleri ile birkaç sene sonunda istenilen sonuca ulaşılır. Çocukların parmak emme ve veyahut uzun süreli emzik kullanmaları durumunda dişlerinde çarpıklığa neden olabilecek belli başlı önemli diyebileceğimiz faktörlerdir.

Çarpık Diş Neye Sebep Olur?

Çarpık diş çoğu insanda görülen bir sorundur. Bu sorunun sebep olabileceği durumlara ise çiğnemeyi engellemesi, diş çürümesini beraberinde getirmesi, estetik bozukluk örnek verilebilir. Tüm bu durumlar kişide son derece negatif bir etki yaratır. 

Bu etkinin ertelenmeyen pozitife dönüştürülmesi hem ağız ve diş sağlığı için hem de kişinin ruh sağlığı için oldukça önemlidir. Bu bağlamda ortaya çıkacak sorunların düzeltilmemesi daha farklı sorunları beraberinde getirir. Bu bağlamda diş sağlığına önem verilmesi gerekir.  

Çarpık Diş Tedavisi Öncesi

Çarpık diş tedavisi öncesinde gerekli olan belli başlı birtakım hususlar vardır. Bu hususlara riayet edilmesi tedavinin daha sağlıklı geçmesini sağlar. Kişi tedavi öncesinde hekimini iyi seçmelidir. Seçtikten sonra ise gerekli olan diş röntgenleri ve testleri yapılması zorunludur. Yapılacak olan testler ve röntgenler kişinin dişlerinin ne derece bozulduğunu, ne şekilde düzeltilmesi gerektiğini ve kan değerlerinin ne olduğunu saptama amacıyla yapılır. Bu testler tedavinin ne zaman yapılacağını da belirler. 

Diş Çarpıklığı Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Kişi yaptırmış olduğu testlerin sonucunu bekler. Bekledikten sonra ise hekimi tarafından uygun görülen tedavi yöntemine girer. Aşırı derecede ilerlememiş diş çarpıklığı durumunda diş tellerinin takılması önerilir. Diş teli birkaç sene takılarak kişinin çarpık olan dişlerinin düzeltilmesi amaçlanır. Bu en pratik yöntemlerden bir tanesidir. 

Bunun dışında ise şeffaf plak tedavisi yapılır. Bu tedavi ile  belli miktara kadar olan yamukluklar düzeltilir. Eğer kişide çarpıklığın dışında renk ve şekil bozukluğu varsa yaprak porselen tercih edilir. Gözle görülür en estetik sonuca ulaşabilmesi için çarpık dişlere zirkonyum tedavisi uygulanır. Uygulanacak olan bu tedaviler son derece önemli ve gereklidir.

İletişim Formu