Hibrit protezler, diğer protezlere kıyasla farklı metaller kullanılarak üretilir ve alt yapı üzerine suni veya porselen dişler yerleştirilir. Bunlar, implant üstü protezler olarak sınıflandırılır. Kısacası hibrit protezler, geleneksel dizayna sahip olmayan ve farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan sabit veya hareketli protezlerdir. İmplant sayısı, bölgesi ve hastanın ağız içindeki temizliğe bağlı olarak, implant üstü sabit protezler olarak gruplandırılmaktadır. İmplant destekli hibrit protezler ise implant üstü sabit protezler içerisinde yer alır. Bununla birlikte, bu hibrit protezler hastalar istediğinde çıkmamakta, ancak uzman bir hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde çıkarılmaktadır.

hibrit-protez-nedir.jpg

Bu protezlerin uygulanıp uygulanmayacağına sadece uzman diş hekimi karar verebilir. Eski dönemlerde hastalara geleneksel tam protezler uygulanırken, günümüzde hibrit protezler oldukça tercih edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu protezler, geleneksel protezlere kıyasla daha işlevsel oldukları için daha konforlu bir kullanım sunmaktadır. Diş kayıplarından kaynaklanan tam diş eksikliği durumlarında, bazen kemikler üzerinde ciddi sorunlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle beraber, diş hekimliği alanında da ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. Hibrit protezler, bu gelişmeler arasında öne çıkan uygulamalardan biridir. Diş kaybından kaynaklanan diş eksikliklerinde hibrit protezler rahatlıkla kullanılmakta ve hastalara güven vermektedir. Bu protezler, hastalar tarafından konforlu bir şekilde kullanılabilmektedir.

Hibrit Protez Kimler İçin Uygundur ?

Hibrit protez uygulaması, tam diş eksikliği veya kısmi diş eksikliği olan hastalar için oldukça uygundur. Bu ve benzeri protezler yapılırken önemli olan faktörlerden biri, çeneler arasındaki mesafedir. Bunun yanı sıra, hibrit protezler orta ve ileri derecede kemik rezorpsiyonu olan hastalarda, yumuşak doku ve kemik tedavilerine ihtiyaç duyulan hastalarda, ve tümoral rezeksiyon sonucu kemik kaybı oluşan hastalarda da uygulanabilmektedir. Bu protezler, fonksiyonel ve estetik ihtiyaçları karşılayarak hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sunar.

Aynı zamanda bu protez uygulamalarında, dudak desteği, üst çenede yer alan yüksek gülme hattı ve konuşma durumundaki alt çene dudak çizgisi gibi estetik faktörler dikkate alınmaktadır. Hibrit protezler, vidalar kullanılarak ağız içerisine sabitlenmektedir. Bu sayede hastalara sabit protez rahatlığı sunulurken, aynı zamanda uzmanlar tarafından gerekli durumlarda kolaylıkla çıkarılabilir. Diş eksikliği sorunları yaşayan hastalar için hibrit protezler, geleneksel protezlere alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunulmaktadır, bu da onları daha işlevsel ve tercih edilir kılar.

Hibrit Protezler Hangi Durumlarda Tercih Edilir ?

Zamanla teknolojik gelişmeler sayesinde, alt yapı ve üst yapı malzemelerinin üretim tekniği ve tasarımında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Vidalar kullanılarak ağız içerisine yerleştirilen hibrit protezler, hastalar için sabit protez rahatlığı sağlamaktadır. Ayrıca, uzmanlar için protezlerin tamiri ve kontrolü sırasında çıkarılıp geri yerleştirilmesi açısından da kolaylık sunmaktadır. Hibrit protezler, genellikle diş eksikliği olan hastalarda kullanılmaktadır. Bunun dışında tercih edilebileceği bazı durumlar şunlardır;

Tam Diş Kaybı: Alt çene yada üst çene farketmeden, dişlerin eksik olduğu durumlarda uygulana bilmektedir. Bu durumdaki bütün dişler, implant üzerine sahiplenerek diş eksikliği sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Zayıf Diş Eti Veya Diş Destek Yapısı: Diş eti zayıflamış olan bireylerde, bu işlem sıklıkla kulla nılmakta ve oldukça sağlıklı sonuçlar alınmaktadır. Bu durum diğer protezlerin kullanılmadığı durumlarda, oldukça doğru bir tercihtir.

Diş Protezlerindeki Problemler: Geleneksel protezlerde yaşanan sorunlar gerekçesiyle, hibrit protezler uygulanmaktadır. Diğer protezlerde istenilen rahatlığı bulamayan hastalarda, bu yöntem oldukça tercih edilmektedir.

Estetik Kaygılar: Estetik kaygıları olan kişiler, geleneksel diş protezlerini istememektedir. Bu durumda hibrit protezler, kişilerin özgüvenlerini arttırmak için tercih edilen yöntemler arasında yerini almaktadır. Porselen malzemeler kullanılarak tasarlanan bu protezler, estetik açıdan ol dukça hoş bir görüntü sağlamaktadır.

Çiğneme Fonksiyonunun Geri Kazandırılması: Bazı kişiler diş eksikliği sebebiyle çiğneme fonksiyonunu, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu protezler sayesinde kişilerin çiğneme fonksiyonu geri kazandırılmaktadır.

Bu ve bunun gibi birçok durumda tercih edilen hibrit protezler, oldukça sağlıklı sonuçlar vermekte hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

Hibrit Protezlerin Avantajları

Hibrit protezler geleneksel protezlere oranla, hastalarda kullanıldıkları takdirde, birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajların en büyüğü ise estetik kaygıların ortadan kalkma sıdır. Hibrit protezlerin avantajları şu şekilde sıralanabilir;

  • Hibrit protezler mukoza destekli olan total protezlerin, tam tersi çiğneme fonksiyonunda ciddi oranlarda artışlar sağlanmaktadır. Bununla birlikte hastanın ağız içerisinde genel protezlerden daha az yer kaplamakta, böylece kelimeler zorlanmadan doğru bir şekilde karşı tarafa aktarılmak tadır. Düzenli bakımları yapıldığında ve uzman kontrollerine aksatmadan gidildiğinde bu protezler, oldukça uzun bir kullanım olanağı sağlamaktadır. Hibrit protezlerde ağız içinde kırılma gibi bir durumla karşılaşıldığında, yenilemeye gerek kalmadan ağız içerisinden çıkartılıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, kolaylıkla geri yerleştirilmektedir. Dental implantların sağladığı kolaylıklar saye sinde,diş çekimlerinden sonra ağız içinde oluşabilecek kemik kaybı önlenebilmektedir. Bu protezlerin bir yan etkisi olmadığı bilinmekte, ağızda kullanılan malzemelerin daha önce kullanılmış olmasıda, sorunsuz bir kullanım sunmaktadır.
  • Hibrit protezlerde genel protezler gibi 5-6 seans uygulama yapılarak tamamlanmaktadır. Protez yapımı işlemi bitirildikten sonrada kontroller birkaç defa daha sürmektedir. Bu işlemlerden sonra düzenli olarak kontrollere gitmek, implant protezin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bu sebeple 6 ayda bir düzenli kontrol yaptırmak, oldukça sağlıklı olacaktır.Hibrit protez kullanan kişilerde, normal bir durumda kemik yapısında deformasyon gözükmemektedir. Hatta fayda bile sağlayabilmektedir. Yapılan bu işlemle zamanla çene kemiklerinde, gerçekleşebilecek erime dur durulmuş olacaktır. Fakat bu noktada hastaya büyük iş düşmektedir. Hasta ağız hijyenine ve diş eti sağlığına dikkat etmelidir. Dikkat edilmeyen ağız sağlığı, zamanla implant etrafındaki kemik do kulara zarar verecek ve implant tehlikeye girecektir.
  • Hibrit protezler, diş eksikligi olan hastalara sağladığı birçok avantajın yanı sıra psikolojik avantajlarda sunmaktadır. Bu protezlerin oldukça estetik durması, ağız içindeki protezlerin üzerinde oluşan streslerin azaltılması, hasta adına oldukça avantaj sağlamaktadır. Büyük avantajları da beraberinde getiren hibrit protezlerin ömrü için belirli bir zaman dilimi yoktur. Hastanın ağız sağlığına ve hijyenine dikkat etmesi, protezin ömrünü uzatacaktır.

Sigara gibi kötü alışkanlıklar, yara iyileşmesi, tükürük kalitesi ve daha birçok konuda etkili olması sebebiyle protezlere zarar vermektedir. Yani sigara ve tütün kullanımı ağız içerisindeki proteze zarar verecek ve ömrünü kısaltacaktır. Bunun için hibrit protezlerin, fırçalanması ve iyi bakılması gerekmektedir. Protezler çürüme yapmasa bile fırçalanmadığı durumda, biriken besin artıkları kötü kokuyla birlikte protez altlarında enfeksiyona neden olur. Bu durum ilerledikçe kemik kaybı ya şamak kaçınılmaz bir durum haline gelir. Hibrit protez işlemi ağrılı bir işlem değildir fakat bazen yumuşak doku hassasiyeti oluştuğu görülebilir.

İletişim Formu