Dişler, insanın vücut sağlığı açısından en önemli  parçalarından biridir. Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin ağız yoluyla girmesi ve dişlerimiz tarafından çiğnenmesi, diş sağlığının önemini artırmaktadır. Diş sağlığı yerinde olmayan bir kişinin, vücut sağlığında da problemler yaşanabilir. 

Diş sağlığımız çeşitli nedenlerden dolayı bozulabilir. Küçük yaştan itibaren dişlerin bakımına ve temizliğine çok önem verilmesi gerekir. Aksi takdirde dişlerimizde zamanla çeşitli problemler yaşanabilir. Yaşanan problemlerin birçoğu yeterli bakım ve temizlik yapılmamasından kaynaklanır. Bazı diş hastalıklarında ise genetik sebepler etkilidir. 

Diş hastalıklarının tedavi edildiği çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de köprü diş yapımıdır. Köprü diş tedavisi implant tedavisinin benzeri bir sebeple yapılır. Dişlerin bakımsızlığı ve yeteri kadar temizliğinin yapılmadığı durumlarda dişler çürüyebilir ve zamanla düşebilir. Eksik kalan dişler implant ya da köprü diş yöntemi ile tedavi edilir. 

Köprü Diş Nedir?

Ağzımızdaki dişlerin eksik kaldığı durumlarda dişlerin tedavisi için köprü diş yapılır. Köprü diş tedavisi, bir veya birden fazla eksik dişin, diş boşluğunun her iki tarafındaki komşu dişlerden destek alınması ile iki diş arasında bir köprü oluşturulmasına denir. 

Köprü Diş Çeşitleri

Köprü dişlerin tedavisinde kurulan köprü bağlantısı çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler geleneksel köprü diş, Maryland diş köprüsü, serbest sonlu (asma) diş köprüsü ve son olarak implant destekli köprüdür.

Geleneksel Köprü Diş

Geleneksel diş köprü tedavisinde, eksik olan dişin her iki tarafında yer alan dişleri kaplayan kron kaplamalar bulunur. Ayrıca bu iki dişin arasındaki eksik dişin yerinde bir gövde  diş bulunur. Geleneksel köprü diş yönteminde, eksik diş yerine koyulan gövde diş, eksik dişe göre şekil şekillendirilir ve köprünün iki ucundaki kron kaplamlara tutturulur. Bu yöntem sırasında gerekirse, komşu olan dişler bir miktar aşındırılır ve istenilen seviyeye getirilir. Geleneksel köprü diş tedavisinin başarılı ve tercih edilir olma sebebi dişin, estetik açıdan güzel görünümü ve oldukça sağlam bir yapıya kavuşmasıdır. 

Maryland Köprü Diş

Maryland köprü diş tedavisi, özellikle ön dişlerin eksik kaldığı durumlarda kullanılır. Bu tedavi de eksik kalan dişin yerine bir yalancı diş hazırlanır. Yalancı diş, iki yanda yer alan komşu dişlerin arka yüzeyine tutturulur. Daha sonra komşu dişlerin arka yüzleri birazcık pürüzlendirilir. Son olarak ise hazırlanan yalancı diş, komşu dişlere yapıştırılır. Maryland yönteminde yapılan köprü dişlerin tutuculuk gücü diğer dişlere göre daha zayıftır. 

Serbest Sonlu ve İmplant Köprü

Serbest sonlu diş köprü tedavisi, asma (balkon) olarak da bilinir. Serbest sonlu köprü diş tedavisi, eksik olan dişin sadece bir tarafında sağlam komşu diş bulunduğu durumlarda uygulanır. Hazırlanan yalancı diş bir miktar aşındırılarak küçültülen komşu dişe tutturulur. 

İmplant destekli diş köprü tedavisi, çenede eksik olan dişi destekleyecek komşu dişlerin olmadığı durumlarda uygulanır. Bu yöntemde olmayan komşu dişin yerine implant uygulanır ve komşu dişin köprü kurmadaki vazifesini implant yerine getirmiş olur. İmplant destekli köprü diş tedavisinde, her eksik dişin yerine implant yapılmaz. Böylece çok sayıda eksik diş yerine az sayıda implant yapılmış olur. 

Eksik Olan Dişler Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Ağzımızdaki dişlerin eksik olması hem estetik açıdan görünüşümüzü hem de sağlamlık açısından diş sağlığımız olumsuz yönde etkiler. Dişin yıpranıp çürümesi ile düşmesi ya da diş çekimi sebebiyle yıllar içerisinde ağzımızda birçok eksik diş sorunu ortaya çıkabilir. Yaşanan bu eksiklik ağız ve çevresindeki dokularda pek çok olumsuz değişiklik meydana gelmesine sebep olur. 

Eksik dişler, çiğneme problemine yol açar. Yiyeceklerin yeteri kadar çiğnenmemesi besinlerin hem faydasını azaltır hem de sindirimini zorlaştırır. Eksik dişler ayrıca, mide rahatsızlıklarına ve kilo alınmasına yol açar. Eksik kalan dişlerimi konuşmamıza da olumsuz yönde etki ederek, konuştuğumuz kelimelerin telaffuzunu zorlaştırır. Eksik olan dişler son olarak estetik açıdan görüntümüzü etkiler ve daha yaşlı görünmemize yol açar. 

Köprü Diş Tedavisinde Kullanılan Malzemeler 

Eksik kalan dişlerin yerine yalancı diş koyularak komşu dişlerle köprü bağlantısının kurulduğu köprü diş tedavisinde çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Köprü diş tedavisi kullanılan bu malzemelere göre de sınıflandırılır. Bu tedavide kullanılan malzemeler; metal destekli porselen, zirkonyum destekli porselen, solid zirkonyum ve tam metaldir. 

İletişim Formu